Openbaar bestuur

Verbonden partijen

Programma

OD

Verbonden partij

Doel

1

1.1.1

Randstedelijke Rekenkamer

Rekenkamerfunctie

1

1.4.2

Interprovinciaal Overleg

Belangenbehartiging provincies

*Verdere informatie is te vinden in de paragraaf verbonden partijen

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27