Programma's

Bereikbaarheid

Doelenboom

4. Bereikbaarheid

4.1 Mobiliteitsbeleid en –strategie opstellen en uitvoeren

4.1.1 Mobiliteitsbeleid en –strategie opstellen

4.1.2 Mobiliteitsbeleid met partners uitvoeren

4.1.3 Investeringsstrategie en meerjarenprogramma’s prov. infrastructuur opstellen

4.2 Openbaar vervoer waarborgen

4.2.1 OV-concessies beheren en verlenen

4.3 Gebruik infrastructurele netwerken optimaliseren

4.3.1 Netwerkmanagement en verkeerskundig beheer uitvoeren

4.3.2 Centrales beheren en in stand houden

4.4 Provinciale infrastructuur in stand houden en ontwikkelen

4.4.1 Beheerstrategie en meerjarenprogramma’s opstellen

4.4.2 Studiefase verbeter- en uitbreidingsprojecten uitvoeren

4.4.3 Studiefase vervangingsprojecten uitvoeren

4.4.4 Plan- en realisatiefase infrastructuurprojecten uitvoeren

4.4.5 Infrastructuur beheren en in stand houden

4.4.6 Vaarwegen beheren en in stand houden

4.4.7 Innovatieprojecten infrastructuur uitvoeren

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

334.470

40,7 %

Baten

146.482

17,8 %

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27