Programma's

Openbaar bestuur

Doelenboom

1.  Openbaar Bestuur

1.1 Organiseren van provinciaal bestuur

1.1.1 Functioneren van provinciale Staten faciliteren

1.1.2 Functioneren van Gedeputeerde Staten faciliteren

1.1.3 Kwaliteit van beleid borgen

1.1.4 Integriteit borgen en toetsen

1.2 Organiseren van openbaar bestuur in de provincie

1.2.1 Kwaliteit van het openbaar bestuur optimaliseren

1.2.2 Interbestuurlijk toezicht uitoefenen

1.2.3 Rijkstaken commissaris van de Koning uitvoeren

1.3 Verzekeren van veiligheid

1.3.1 Toezien op tunnelveiligheid en adviseren bij crises

1.3.2 Risicokaart beheren

1.3.3 Ondermijning tegengaan, weerbaarheid stimuleren

1.4 Representeren van het provinciaal bestuur

1.4.1 Bestuurshandelingen communiceren

1.4.2 Provinciale inzet leveren bij gemeenschappelijke opgaven op Europees, landelijk, regionaal en lokaal niveau.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

22.496

2,7 %

Baten

1.065

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27