Programma's

Klimaat en Milieu

Doelenboom

2. Klimaat en milieu

2.1 Bijdragen aan de energietransitie

2.1.1 Opwekking van duurzame elektriciteit bevorderen

2.1.2 Bijdragen aan de warmtetransitie

2.1.3 Borgen van de energie infrastructuur en bijdragen aan de waterstoftransitie

2.1.4 Bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie

2.2 Bevorderen gezonde leefomgeving

2.2.1 VTH taken uitvoeren en coördineren

2.2.2 Gezonde leefomgeving bevorderen

2.2.3 Kwaliteit bodem en ondergrond verbeteren

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

76.048

9,2 %

Baten

28.716

3,5 %

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27