Programma's

Economie, cultuur en welzijn

Doelenboom

6. Economie, cultuur en welzijn

6.1 Bevorderen van welvaart en welzijn door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

6.1.1 Ruimtelijke vestigingsklimaat bevorderen

6.1.2 Een innovatief klimaat bevorderen

6.1.3 Een veerkrachtige en duurzame arbeidsmarkt bevorderen

6.1.4 Een duurzame agrosector behouden en versterken

6.1.5 Europese landbouwprojecten cofinancieren

6.2 Toegankelijk en bereikbaar houden van culturele infrastructuur

6.2.1 Bovenlokale culturele samenwerking ondersteunen

6.3 Behouden van kwaliteit van cultuurlandschap

6.3.1 Cultuurhistorische waarden landschap versterken

6.3.2 Kennis cultuurhistorische structuren vergroten

6.3.3 Investeren in behoud van archeologisch erfgoed

6.4 Behouden en ontwikkelen erfgoed

6.4.1 Investeren in behoud en herbestemming monumenten

6.4.2 UNESCO stelling van Amsterdam behouden en herbestemmen

6.5 Uitvoeren welzijnstaken

6.5.1 Verbeteren van sportvoorzieningen en van de leefbaarheid in kleine kernen

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

50.933

6,2 %

Baten

13.972

1,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27