Paragrafen

Bedrijfsvoering

In- en externe samenwerking, opgave gericht en waar nuttig en nodig data gedreven. De bedrijfsvoeringsfunctie van de provincie is niet alleen ondersteunend aan ons intern functioneren, maar ook aan ons extern presteren en daarmee medebepalend voor het bereiken van onze maatschappelijke opgaven. Doeltreffend, doelmatig én rechtmatig. Dit vraagt onder andere om verdergaande digitalisering van onze bedrijfsvoeringsprocessen en een ICT-infrastructuur die het werken met data over organisatiegrenzen heen op een efficiënte en veilige manier mogelijk maakt. Het vraagt ook om het op peil houden en verder ontwikkelen van onze kennis, kunde en vaardigheden, op alle domeinen van ons werk, via opleiding en vernieuwing van ons personeelsbestand.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27