Openbaar bestuur

Representeren van provinciaal bestuur

Toelichting

De provincie wil haar zichtbaarheid vergroten, zodat bekendheid met en vertrouwen in het werk van de provincie toeneemt. Zo zijn de Noord-Hollanders goed geïnformeerd over wat we doen. Zij kunnen zo het beleid en de uitvoering daarvan beoordelen en beïnvloeden.
Wij hebben daartoe in 2020 een nieuwe communicatiestrategie opgesteld. De belangrijkste ontwikkeling die we deze coalitieperiode centraal zetten is verbinding. Samen aan de slag. Voortdurend in gesprek, zodat iedereen gehoord wordt en zijn inbreng kan leveren. Met deze communicatiestrategie groeien we door van een zendende provincie naar een provincie die in verbinding is. We vergroten de participatie van onze bewoners, verstevigen ons ambassadeurschap en monitoren actiever wat er speelt en vertalen dat naar concrete acties.
In deze coalitieperiode gaan we zowel online als offline continu in gesprek, bijvoorbeeld via sociale media, tijdens bijeenkomsten, op door de provincie gesponsorde evenementen en door bij scholen op bezoek te gaan. We vergroten de participatie van bewoners, bijvoorbeeld door middel van inwonerspanels, participatiecampagnes en (online) platforms. Onderdeel hiervan is de Provinciedeal Digitale Democratie met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Met deze deal gaan we kennis en ervaring delen met andere overheden over digitale participatieplatformen. Ook gaat de provincie aan de slag met het digitale participatieplatform Open Stad. Een andere ambitie is om de communicatie beter te laten aansluiten op wat Noord-Hollanders bezighoudt. Daarvoor is de provincie inmiddels gestart met een newsroom. Op basis van data van onder meer sociale media, website, pers en het Servicepunt van de provincie wordt twee keer per week bepaald over welke onderwerpen communicatie nodig is. Redacteuren en filmmakers gaan hier dan meteen mee aan de slag. Ook wordt de communicatie meer geconcentreerd rond vijf thema’s, waarvan uit onderzoek blijkt dat Noord-Hollanders die het belangrijkst vinden.
In 2022 wordt het intranet voor medewerkers van de provincie vernieuwd. Dit wordt ontwikkeld tot centrale werkplek die toegang biedt tot alle applicaties. En naar verwachting zullen er, na twee moeilijke jaren door corona, weer meer evenementen kunnen plaatsvinden. De provincie sponsort verschillende evenementen, waarbij we met onze sponsorbijdrage extra aandacht geven aan duurzaamheid, dierenwelzijn en diversiteit. In 2023 vindt Sail Den Helder plaats, een groot tall ship evenement dat eens per vijf jaar plaatsvindt. Om dit evenement mogelijk te maken is, net als bij eerdere edities, in deze begroting een extra sponsorbijdrage opgenomen.  

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27