Openbaar bestuur

Verzekeren van veiligheid

Beleidsdoel 1.3 Verzekeren van veiligheid

Lasten

Rekening  2020

Begroot 2021

Begroot  2022

Begroot  2023

Begroot  2024

Begroot  2025

1.3.1

Toezien op tunnelveiligheid en adviseren bij crises

92

177

177

177

177

177

1.3.2

Risicokaarten beheren

79

132

132

132

132

132

1.3.3

Ondermijning tegengaan, weerbaarheid stimuleren

179

450

150

150

0

0

Totaal lasten

350

759

459

459

309

309

Totaal baten

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

350

759

459

459

309

309

Stortingen

Onttrekkingen

Resultaat

350

759

459

459

309

309

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27