Groen

Betrekken van onze partners bij bescherming en beheer van groen

Beleidsdoel 5.3 Betrekken van onze partners bij bescherming en beheer van groen

Lasten

Rekening  2020

Begroot 2021

Begroot  2022

Begroot  2023

Begroot  2024

Begroot  2025

5.3.1

Aanpak Groen Kapitaal uitvoeren

1.224

1.115

1.089

1.089

989

989

5.3.2

Bijdragen aan regionale samenwerking t.a.v. groen

960

3.528

3.989

4.369

589

589

5.3.3

Balans ecologie en economie Waddengebied nastreven

3.530

13.629

19.312

13.126

11.853

11.310

Totaal lasten

5.714

18.272

24.390

18.584

13.431

12.888

Totaal baten

-47

-138

-220

0

0

0

Saldo van baten en lasten

5.667

18.134

24.170

18.584

13.431

12.888

Stortingen

5.3.2

Resv. Landschap

300

2.500

3.500

4.000

4.000

0

5.3.3

Resv. Cofinanciering Waddenzee

5.000

3.120

5.000

2.000

854

1.000

Onttrekkingen

5.3.2

Resv. Landschap

0

-2.800

-3.180

-3.780

0

0

5.3.3

Resv. Cofinanciering Waddenzee

-2.660

-3.274

-9.002

-2.816

-1.543

-1.000

Resultaat

8.307

17.680

20.488

17.988

16.742

12.888

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27