Economie, cultuur en welzijn

Behouden en ontwikkelen erfgoed

Beleidsdoel 6.4 Behouden en ontwikkelen erfgoed

Lasten

Rekening  2020

Begroot 2021

Begroot  2022

Begroot  2023

Begroot  2024

Begroot  2025

6.4.1

Investeren in behoud en herbestemming monumenten

7.730

7.323

6.618

6.568

4.790

671

6.4.2

UNESCO stelling van Amsterdam behouden en herbestemmen

3.658

2.771

1.112

1.112

1.112

1.112

Totaal lasten

11.388

10.094

7.730

7.680

5.902

1.783

Totaal baten

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

11.388

10.094

7.730

7.680

5.902

1.783

Stortingen

6.4.1

Resv. Monumenten

6.751

5.751

5.051

5.051

3.551

3.551

6.4.2

Resv. SvA/NHW Werelderfgoed

0

3.150

0

0

0

0

Onttrekkingen

6.4.1

Resv. Monumenten

-7.840

-6.652

-5.947

-5.897

-4.119

0

6.4.2

Resv. SvA/NHW Werelderfgoed

-3.214

-1.099

0

0

0

0

Resultaat

7.085

11.244

6.834

6.834

5.334

5.334

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27