Economie, cultuur en welzijn

Uitvoeren welzijnstaken

Beleidsdoel 6.5 Uitvoeren welzijnstaken

Lasten

Rekening  2020

Begroot 2021

Begroot  2022

Begroot  2023

Begroot  2024

Begroot  2025

6.5.1

Verbeteren van sportvoorzieningen en van de leefbaarheid in kleine kernen

216

485

485

485

0

0

Totaal lasten

216

485

485

485

0

0

Totaal baten

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

216

485

485

485

0

0

Stortingen

Onttrekkingen

Resultaat

216

485

485

485

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27