Financiële begroting

Overige financiële overzichten

Door wie de geldlening is aangegaan

Doel van de geldlening

Oorspronkelijk bedrag
(x € 1.000,-)

% of deel gewaarborgd provincie

Verwachte boekwaarde
1-1-2022

Verwachte boekwaarde
31-12-2022

Viva! Zorggroep

Bouw verpleeghuis Heemswijk

3.374

100

116

116

idem

idem

3.403

100

227

227

Totaal

6.777

343

343

#

Naam rechtspersoon

Inhoud garantieverplichting

Garantiebedrag per 1-1-2022
(x € 1.000)

Garantiebedrag per 31-12-2022
(x € 1.000)

(1)

Het Nationaal Groenfonds

Uitvoering van het natuurbeleid (convenantleningen)

2.189

2.189

(2)

BNG Bank

financiering van het project Hoogtij van de RON NV

18.500

18.500

(3)

BNG Bank

(her-) financiering van PolanenPark CV

10.000

10.000

(4)

Glasvezelnetwerk Hollands Kroon B.V.

Garantstelling voor het leggen van glasvezelnetwerk

12.200

12.200

(5)

Breedband Beemster/Kabeltex

Garantstelling voor het leggen van glasvezelnetwerk

4.800

4.800

(6)

Landschap Noord-Holland

Uitvoering project 'Natuurvriendelijke oevers Ilperveld'.

600

600

  1. Rente en aflossing komen t.l.v. van de van het rijk te ontvangen zogenaamde convenantsgelden.
  2. De oorspronkelijk afgegeven garantie aan de BNG van oorspronkelijk 70 miljoen is in 2019 verlaagd naar 37 miljoen. PNH staat garant voor 50%. Op deze garantie loopt een afgegeven contragarantie door het Havenbedrijf Amsterdam NV van 33,3 %.
  3. Op deze garantie loopt een afgegeven contragarantie van 20% van de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 20% van de Schiphol Air Development Company (SADC) en 20% van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON NV).
  4. De garantstelling is in december 2018 verleend voor het aanleggen van het "Glasvezelnet Hollandse kroon". Voor deze kosten worden twee leningen afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten. De omvang van de lening en garantstelling bedraagt € 10,3 miljoen voor het witte netwerk en € 1,9 miljoen voor het grijze netwerk.
  5. De garantstelling is in december 2018 verleend voor het project "Coöperatie Breedband Beemster U.A.". Voor de kosten van deze activiteiten worden twee leningen afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten. De omvang van de lening en garantstelling bedraagt € 4,3 miljoen voor het witte netwerk en € 0,5 miljoen voor het grijze netwerk.
  6. De garantstelling is in 2017 verleend voor het project "natuurvriendelijke oevers llperveld" aan Landschap Noord-Holland. De provincie staat zelf garant en neemt respectievelijk de cofinanciering voor haar rekening (beide categorieën € 600.000 in totaal € 1.200.000). De dekking is afkomstig uit de reserve Groen.
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27