Openbaar bestuur

Organiseren van provinciaal bestuur

Toelichting

De Statengriffie ondersteunt Provinciale Staten (PS). Tot de taken van de Statengriffie behoren onder andere: het faciliteren van PS- en commissievergaderingen, het ondersteunen van de agendacommissie en het Presidium. De activiteiten van Provinciale Staten worden zichtbaar gemaakt via live-uitzendingen van de Staten- en commissievergaderingen en via de website, persberichten en sociale media. Daarnaast ondersteunt de Statengriffie PS onder andere bij de organisatie van de Willem Arondéuslezing, de uitreiking van de Ribbius Peletier-penning en verschillende activiteiten op het gebied van jeugdparticipatie.
Ten tijde van de coronacrisis organiseert de Statengriffie hiervoor ook de alternatieve voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het functioneren van PS en alternatieven die mogelijk zijn met de steeds veranderende coronamaatregelen, zoals online-Statenvergaderingen, briefstemmen of online stemmen, Statenvergaderingen in Egmond en online bijeenkomsten voor onder andere de voorrondes van ‘Op Weg naar het Lagerhuis’ en de debatwedstrijd voor middelbare scholen (NJR-dag). Door de coronacrisis kunnen diverse voorgenomen activiteiten ook niet plaatsvinden, zoals werkbezoeken en de ‘Gast van de Staten’-bijeenkomsten voor gemeenteraden.
Centraal voor deze collegeperiode staat dat de provincie vooral mét haar partners samenwerkt aan opgaven. We maken, in nauw overleg met Provinciale Staten, een agenda voor bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie. De agenda bestuurlijke vernieuwing richt zich zowel op de samenwerking tussen GS en PS, als op het stimuleren en vergroten van burgerparticipatie. GS streven naar een transparante bestuurscultuur en willen PS beter betrekken bij beleidsontwikkeling. Het doel is de rol van de Staten te versterken en de samenwerking tussen PS en GS te verbeteren. De Randstedelijke Rekenkamer voert jaarlijks diverse onderzoeken uit, gevraagd en ongevraagd.

Prestatie Indicatoren 1.1.1

Meeteenheid

Streefwaardes

2022

2023

 2024

 2025

Organiseren en afhandelen van vergaderingen voor Provinciale Staten

Aantal

12

12

12

12

Organiseren van de uitreiking van de Ribbius Peletierpenning

Aantal

1

0

0

0

Rapporten van de Randstedelijke Rekenkamer

Aantal

3

3

3

3

Organiseren van “Gast van de Staten” bijeenkomsten

Aantal

6

6

6

6

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27