Openbaar bestuur

Organiseren van provinciaal bestuur

Beleidsdoel 1.1 Organiseren van provinciaal bestuur

Lasten

Rekening  2020

Begroot 2021

Begroot  2022

Begroot  2023

Begroot  2024

Begroot  2025

1.1.1

Functioneren van Provinciale Staten faciliteren

4.364

4.070

4.110

4.105

4.125

4.035

1.1.2

Functioneren van Gedeputeerde Staten faciliteren

2.439

3.918

3.925

3.925

3.925

3.925

1.1.3

Kwaliteit van beleid borgen

3.411

3.208

3.328

3.328

3.328

3.328

1.1.4

Integriteit borgen en toetsen

480

697

697

697

697

697

Totaal lasten

10.695

11.893

12.060

12.055

12.075

11.985

Totaal baten

-18

-16

-16

-16

-16

-16

Saldo van baten en lasten

10.677

11.877

12.044

12.039

12.059

11.969

Stortingen

Onttrekkingen

Resultaat

10.677

11.877

12.044

12.039

12.059

11.969

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27