Economie, cultuur en welzijn

Toegankelijk en bereikbaar houden van culturele infrastructuur

Onze rol
Gemeenten hebben aangegeven behoefte te hebben aan inbreng van kennis en procesbegeleiding om regionale afstemming te bevorderen. De provincie faciliteert bestaande culturele netwerken van gemeenten om tot duurzame regionale afstemming en efficiënte samenwerking te komen.
Samenwerkingspartners
Belangrijke partners bij dit beleidsdoel zijn, naast gemeenten, ProBiblio en Plein C .
Prioriteiten
Op basis van de geactualiseerde agenda voor Cultuur (vast te stellen najaar 2021) kunnen extra prioriteiten voor 2022 met de eerste begrotingswijziging worden toegevoegd.

Omgevingsfactoren

  • Het effect van de COVID-19-maatregelen voor de culturele sector zal ook in 2022 voelbaar zijn. De provincie blijft dat samen met gemeenten in 2022 volgen en waar mogelijk actie ondernemen.
  • De minister werkt samen met IPO en VNG aan een convenant en uitvoeringsprogramma dat de samenwerking van netwerkpartners binnen de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen verder vorm gaat geven.
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27