Economie, cultuur en welzijn

Toegankelijk en bereikbaar houden van culturele infrastructuur

Beleidsdoel 6.2 Toegankelijk en bereikbaar houden van culturele infrastructuur

Lasten

Rekening  2020

Begroot 2021

Begroot  2022

Begroot  2023

Begroot  2024

Begroot  2025

6.2.1

Bovenlokale culturele samenwerking ondersteunen

10.828

7.796

4.595

4.595

4.595

3.845

Totaal lasten

10.828

7.796

4.595

4.595

4.595

3.845

Totaal baten

0

-392

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

10.828

7.404

4.595

4.595

4.595

3.845

Stortingen

Onttrekkingen

Resultaat

10.828

7.404

4.595

4.595

4.595

3.845

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27