Economie, cultuur en welzijn

Budgettabel

Beleidsdoel

Lasten

Baten

Saldo van
baten en
lasten

Onttrekking
aan reserves

Stortingen

Saldo t.l.v.
algemene middelen

6.1

Bevorderen van welvaart en welzijn door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

21.050

72

20.978

7.953

8.172

21.197

6.2

Toegankelijk en bereikbaar houden van culturele infrastructuur

4.595

0

4.595

0

0

4.595

6.3

Behouden van kwaliteit van cultuurlandschap

3.850

0

3.850

0

0

3.850

6.4

Behouden en ontwikkelen erfgoed

7.730

0

7.730

5.947

5.051

6.834

6.5

Uitvoeren welzijnstaken

485

0

485

0

0

485

Totaal

37.710

72

37.638

13.900

13.223

36.961

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27