Economie, cultuur en welzijn

Verbonden partijen

Programma

OD

Verbonden partij

Doel

6

6.1.1

Stichting Administratiekantoor aandelen Zeehaven IJmuiden N.V.

Ontwikkeling haven en economie.

6

6.1.1

Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Voorbereiding bouw hoge-flux reactor.

6

6.1.1

Schiphol Area Development Company N.V. (SADC)

Gebiedsontwikkeling en uitgifte gronden. Marketing en acquisitie.

6

6.1.1

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied N.V. (RON)

Ontwikkeling Noordzeekanaalgebied

6

6.1.1

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. (NHN)

Ontwikkeling Economie

6

6.1.1

PolanenPark B.V.

Ontwikkeling bedrijventerrein

6

6.1.1

PolanenPark C.V.

Ontwikkeling bedrijventerrein

6

6.1.1

Zeehaven IJmuiden N.V.

Ontwikkeling haven en economie

6

6.1.2

Life Sciences Fund Amsterdam B.V.

Ontwikkeling economie

6

6.1.2

Participatiefonds Duurzame Economie Provincie Noord-Holland B.V.

Stimuleren duurzame economie

6

6.1.2

Innovatiefonds Noord-Holland B.V.

Het beschikbaar stellen van financiering aan kleine en middelgrote ondernemingen teneinde (innovatieve) projecten te stimuleren binnen de provincie.

*Verdere informatie is te vinden in de paragraaf verbonden partijen

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27