Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Met ingang van de begroting 2016 is in het BBV voorgeschreven in deze paragraaf een set van zes verplichte financiële kengetallen op te nemen. De zes kengetallen zijn:

  1. netto schuldquote
  2. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
  3. de solvabiliteitsratio
  4. kengetal grondexploitatie
  5. structurele exploitatieruimte
  6. belastingcapaciteit (zie hiervoor de paragraaf provinciale heffingen).
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27