Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bij de begroting 2022 zijn geen risico’s verbonden partijen geïnventariseerd met een omvang groter dan € 2 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27