Openbaar bestuur

Organiseren van openbaar bestuur in de provincie

Onze rol
De provincie heeft een taak om de kwaliteit van andere overheden, zoals gemeenten en waterschappen, te bevorderen en te borgen.
Samenwerkingspartners
Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning voeren hun taken in nauw overleg uit met de gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, waterschappen en het Rijk.

Prioriteiten

  • In het jaar 2019 is de verkenning gestart, met gemeenten binnen de acht bestuurlijke regio’s, over het samen opstellen van regionale samenwerkingsagenda’s met de provincie. In de jaren 2020 t/m 2023 worden de samenwerkingsagenda’s – daar waar van toegevoegde waarde – ingevuld en vastgesteld. De opgave staat daarbij centraal en de schaal waarop de opgaven opgepakt moeten worden kan variëren.
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27