Economie, cultuur en welzijn

Bevorderen van welvaart en welzijn door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

Toelichting

Om verduurzaming van de economie te versnellen, ondersteunt de provincie duurzame innovatie.
De in 2021 opgerichte Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) wordt in 2022 doorontwikkeld. Met de ROM willen overheden werken aan de transitieopgaven in de economie en aan een duurzaam herstel uit de coronacrisis. De ROM neemt een belangrijke plaats in in het bestaande ‘ecosysteem’ voor innovatie en MKB-stimulering in Noord-Holland. De ROM zal aanvullend aan en in samenwerking met deze instrumenten gaan functioneren Daarnaast heeft de provincie een aantal instrumenten om innovatie in het MKB te stimuleren. Die zijn vooral gericht op het vergroten van de transparantie van de kapitaalmarkt, het bijdragen aan ‘investment readiness’ via het Programma Investeringsgereed Innovatief MKB Noord-Holland (PIM) en de toegankelijkheid van kapitaal in verschillende fasen van innovatie: via het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH), de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT), en het Innovatiefonds Noord-H olland (INH). Het versnellingsprogramma GO!-NH heeft als doel duurzame innovaties sneller te laten ontwikkelen. Speciale focus bij de provinciale instrumenten ligt op duurzaamheid, zoals energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Deze instrumenten worden in 2022 voortgezet. Wij steunen de European Digital Innovation Hub voor onze regio. Dit samenwerkingsverband met partners in het MKB en ook de provincies Utrecht en Flevoland vormt het loket voor alle digitaliseringsvragen van het MKB.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27