Economie, cultuur en welzijn

Bevorderen van welvaart en welzijn door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

Toelichting

Door verdergaande technologisering en digitalisering veranderen, ontstaan of verdwijnen er steeds meer functies met bijbehorende aantallen banen. Daarmee is de mismatch in de aansluiting van arbeidsmarkt en onderwijs meer en meer een vraagstuk van innovatie van bedrijven, om- en bijscholing van zittend personeel en langdurig werkzoekenden aan het worden. De coronacrisis heeft het belang van die technologische en digitale skills voor een duurzame economie en arbeidsmarkt onderstreept.
Het reguliere arbeidsmarktbeleid blijft zich focussen op triple helix-verbindingen in en tussen regionale Techniek- en Technologiecampussen (T&T). Weliswaar minder in aantal door nadere focus op de klimaatopgave, maar breder door extra inzet op onderwijs rond innovaties en benodigde verbinding met het HBO in de regio. Met de incidentele inzet van coronaherstelmiddelen (zie ook hoofdstuk 7) wil de provincie ook werkenden en werkzoekenden zelf, waar nodig, ondersteunen in hun ontwikkelmogelijkheden richting werk van de toekomst. Gelijktijdig willen wij daarmee bijdragen aan verduurzaming van de campusstructuur.
Onderlegger voor het faciliteren van het werkveld blijft de Visie voor Noord-Holland op de aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs in 2021 en omgevormd tot een Manifest van de triple helix-partijen, inclusief een gezamenlijke actieagenda. Onze werkambassadeur is aanjager van de realisatie van die actieagenda, die grotendeels in lijn is met zijn eigen werkagenda.

Effectindicator 6.1.3

Toelichting

De bruto arbeidsparticipatie is het aandeel van de werkzame en werkloze beroepsbevolking t.o.v. de totale bevolking. De netto arbeidsparticipatie is het aandeel van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de totale bevolking.
Bron: CBS

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27