Financiële begroting

Uiteenzetting financiële positie

2022

2022

Beginsaldo

Storting

Onttrekking

Vrijval

Eindsaldo

1. Financiële risico's

2.675

0

0

0

2.675

2. Kosten reorganisatie

0

0

0

0

0

3. Pensioenen leden GS

11.476

586

600

0

11.462

4. Grondwaterheffing

2.589

197

0

2.786

5. Bodembeheertaken

0

0

0

6. Sanering Parnassia

1.578

515

1.063

Totaal voorzieningen

18.318

783

1.115

0

17.986

2023

2023

Beginsaldo

Storting

Onttrekking

Vrijval

Eindsaldo

1. Financiële risico's

2.675

-

2.675

2. Kosten reorganisatie

-

-

-

3. Pensioenen leden GS

11.462

586

600

-

11.448

4. Grondwaterheffing

2.786

197

-

2.983

5. Bodembeheertaken

-

-

-

6. Sanering Parnassia

1.063

231

-

832

Totaal voorzieningen

17.986

783

831

0

17.938

2024

2024

Beginsaldo

Storting

Onttrekking

Vrijval

Eindsaldo

1. Financiële risico's

2.675

-

2.675

2. Kosten reorganisatie

-

-

-

3. Pensioenen leden GS

11.448

586

600

-

11.434

4. Grondwaterheffing

2.983

197

-

3.180

5. Bodembeheertaken

-

-

-

6. Sanering Parnassia

832

176

-

656

Totaal voorzieningen

17.938

783

776

0

17.945

2025

2025

Beginsaldo

Storting

Onttrekking

Vrijval

Eindsaldo

1. Financiële risico's

2.675

-

-

-

2.675

2. Kosten reorganisatie

-

-

-

-

-

3. Pensioenen leden GS

11.434

586

600

-

11.420

4. Grondwaterheffing

3.180

197

-

3.377

5. Bodembeheertaken

-

-

6. Sanering Parnassia

656

-

-

-

656

Totaal voorzieningen

17.945

783

600

0

18.128

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27