Financiële begroting

Uiteenzetting financiële positie

Bedragen x € 1.000

Begin
2022

Vermeerderingen
2022

Verminderingen
2022

Afschrijvingen
2022

Eind
2022

Activa

Immateriële activa

-

-

-

-

-

Materiële activa (investeringen)

Economisch nut

137.410

7.500

100

3.423

141.387

Openbare ruimte met maatschappelijk nut

773.038

50.750

-

14.139

809.649

Financiële vaste activa

Deelnemingen

146.105

-

-

-

146.105

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

Verstrekte langlopende leningen

40.393

-

-

85

40.308

Activa

1.096.946

58.250

100

17.647

1.137.449

Passiva

Algemene reserves

178.730

4.100

27.988

-

154.842

Bestemmingsreserves

736.560

154.239

282.901

-

607.898

Voorzieningen

18.318

783

1.115

-

17.986

Passiva

933.608

159.122

312.004

-

780.726

Tekort aan financieringsmiddelen

-163.338

-356.723

Bedragen x € 1.000

Begin
2023

Vermeerderingen
2023

Verminderingen
2023

Afschrijvingen
2023

Eind
2023

Activa

Immateriële activa

-

-

-

-

-

Materiële activa (investeringen)

Economisch nut

141.387

10.001

-

3.283

148.105

Openbare ruimte met maatschappelijk nut

809.649

131.217

17.342

923.524

Financiële vaste activa

Deelnemingen

146.105

-

-

-

146.105

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

-

-

-

-

-

Verstrekte langlopende leningen

40.308

-

-

-

40.308

Activa

1.137.449

141.218

-

20.625

1.258.042

Passiva

Algemene reserves

154.842

2.200

27.322

-

129.720

Bestemmingsreserves

607.898

136.199

162.647

-

581.450

Voorzieningen

17.986

783

831

-

17.938

Vreemd vermogen

-

33.963

-

-

33.963

Passiva

780.726

173.145

190.800

-

763.071

Tekort aan financieringsmiddelen

-356.723

-494.971

Bedragen x € 1.000

Begin
2024

Vermeerderingen
2024

Verminderingen
2024

Afschrijvingen
2024

Eind
2024

Activa

Immateriële activa

-

-

-

-

-

Materiële activa (investeringen)

Economisch nut

148.105

10.000

-

3.375

154.730

Openbare ruimte met maatschappelijk nut

923.524

89.098

-

22.146

990.476

Financiële vaste activa

Deelnemingen

146.105

-

-

-

146.105

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

-

-

-

-

-

Verstrekte langlopende leningen

40.308

-

-

-

40.308

Activa

1.258.042

99.098

-

25.521

1.331.619

Passiva

Algemene reserves

129.720

2.000

-

127.720

Bestemmingsreserves

581.450

103.152

100.655

-

583.947

Voorzieningen

17.938

783

776

0

17.945

Vreemd vermogen

33.963

78.389

112.352

Passiva

763.071

182.324

103.431

-

841.964

Tekort aan financieringsmiddelen

-494.971

-489.655

Bedragen x € 1.000

Begin
2025

Vermeerderingen
2025

Verminderingen
2025

Afschrijvingen
2025

Eind
2025

Activa

Immateriële activa

-

-

-

-

-

Materiële activa (investeringen)

Economisch nut

154.730

10.000

3.707

161.023

Openbare ruimte met maatschappelijk nut

990.476

14.057

25.633

978.900

Financiële vaste activa

Deelnemingen

146.105

-

-

-

146.105

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

-

-

-

-

-

Verstrekte langlopende leningen

40.308

-

123

-

40.185

Activa

1.331.619

24.057

123

29.340

1.326.213

Passiva

Algemene reserves

127.720

-

-

-

127.720

Bestemmingsreserves

583.947

116.405

100.492

-

599.860

Voorzieningen

17.945

783

600

-

18.128

Vreemd Vermogen

112.352

67.694

180.046

Passiva

841.964

184.882

101.092

-

925.754

Tekort aan financieringsmiddelen

-489.655

-400.459

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27