Financiële begroting

Uiteenzetting financiële positie

Reserve Uittreding Goois Natuurreservaat

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Reserveren van middelen voor de uittreding uit het Goois natuurreservaat.

Instellingsbesluit

Jaarstukken 2019

Programma

5 Groen

Looptijd

Onbepaald

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27