Financiële begroting

Uiteenzetting financiële positie

Reserve Innovatieprojecten Mobiliteit

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Deze reserve heeft als doel uitgaven te dekken voor innovatieve projecten op het gebied van Mobiliteit, zoals Smart Mobility, Beter Benutten, Intelligente kruispunten, I-Centrales en SolaRoad.

Instellingsbesluit

Begroting 2019

Programma

4 Bereikbaarheid

Looptijd

Onbepaald

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27