Financiële begroting

Uiteenzetting financiële positie

Reserve Waterrecreatie

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel om de kosten te dekken van een visie op waterrecreatie en via cofinanciering middelen ter beschikking te stellen voor initiatieven die bijdragen aan de bevordering van waterrecreatie, rekening houdend met ruimtelijk beleid.

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Programma

3 Ruimte en Water

Looptijd

t/m 2030

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27