Financiële begroting

Uiteenzetting financiële positie

Reserve Ontwikkelen Provinciale Infrastructuur

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel toekomstige uitgaven te dekken voor het uitvoeren van studies voor het aanleggen en verbeteren infrastructuur en ter dekking van uitgaven met betrekking tot het jaarlijks door PS vastgestelde 4 jarig programma Mobiliteit of separate krediet besluiten.

Instellingsbesluit

Begroting 2019

Programma

4 Bereikbaarheid

Looptijd

Onbepaald

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27