Financiële begroting

Uiteenzetting financiële positie

Reserve SvA/NHW Werelderfgoed

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het behoud van de Outstanding Universal Value (OUV) van het UNESCO werelderfgoed Stelling van Amsterdam, het uitdragen en breed bekend maken van deze waarde en de restauratie in combinatie met herontwikkeling van forten en andere geschikte gebouwen langs de Stelling.

Instellingsbesluit

Begroting 2019

Programma

6 Economie, Cultuur en Welzijn

Looptijd

t/m 2025

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2021 10:07:58 met de export van 11/11/2021 09:52:27